Duurzaamheid

ZOUTMAN kiest zeer bewust voor een doorgedreven duurzaam ondernemingsbeleid. Dit uit zich onder meer in weloverwogen keuzes op het vlak van grondstof, logistiek en productie.

DUURZAME GRONDSTOF
Reeds van bij de opstart van ZOUTMAN werd gekozen voor zeezout als grondstof voor onze producten. Zeezout is het enige zout dat op een ecologische wijze ontgonnen wordt door middel van zon en wind. Daarnaast is de zee een haast onuitputtelijke bron van zout door de enorme volumes én doordat een deel van het verbruikte zout via de waterlopen terug in zee komt.
Het gros van de West-Europese zoutmarkt wordt gedomineerd door vacuümzout (of mijnzout). Dit is zout dat uit ondergrondse zoutlagen via een vacuümtechniek ontgonnen wordt. Dit proces vergt veel energie en brengt onherroepelijk schade toe aan de bodem.
Qua CO2 uitstoot is de productie van zeezout in vergelijking met alternatieve zouten veruit de meest gunstige optie.

DUURZAAM TRANSPORT
Voor de aanvoer van de grondstof maakt ZOUTMAN gebruik van grote zeeschepen waardoor de CO2 uitstoot per ton geminimaliseerd wordt (om een idee te geven: de grootte van 1 zeeschip is equivalent aan ca. 2.500 vrachtwagens op de baan). Beide raffinage eenheden van ZOUTMAN zijn daarom strategisch gelegen aan belangrijke en vlot bereikbare waterwegen (haven van Gent en kanaal Roeselare-Leie). Alle aanvoer van grondstof verloopt dan ook via de waterlopen alhoewel vervoer over de weg nog steeds de meest economische oplossing is. Dit is een bewuste keuze en helpt er zo voor te zorgen dat jaarlijks meer dan 10.000 ritten per vrachtwagen vermeden worden.

DUURZAME PRODUCTIE
Nullozersstatuut: Dankzij een goed uitgekiend productieproces beschikt ZOUTMAN over een nullozersstatuut. Het nullozersstatuut werd officieel erkend.
Voorziening in eigen energiebehoefte + recuperatie: Door middel van een fotovoltaïsche installatie in de vestigingen van Roeselare en Gent, wordt voor meer dan 60 % in de eigen energiebehoefte voorzien. Ook qua infrastructuur beschikt ZOUTMAN over energiebesparende middelen zoals frequentie gestuurde motoren, warmtegeleiders,… Voor het drogen van het zout maakt ZOUTMAN gebruik van een door aardgas aangedreven droger die voorverwarmd wordt met recuperatie stoom van een buurbedrijf. De verbranding van de aardgasdroger is een cleane verbranding die zorgt voor een verwaarloosbare uitstoot van NOx, stof, roet en andere componenten. Voor de pekelproductie produceert ZOUTMAN eigen drinkwater op basis van oppervlaktewater en niet op basis van het schaarse bronwater.