Zouttabletten en zoutkristallen voor waterbehandeling

Zouttabletten worden gemaakt van vacuümzout dat uit ondergrondse mijnen wordt gewonnen, een proces met veel stappen die telkens veel energie vergen. Kristallen bestaan echter uit zuiver zout dat door middel van natuurlijke indamping wordt vervaardigd.

1. Beter dan de wettelijke norm

De zoutkristallen van ZOUTMAN, SOFT-SEL CRYSTALS, beantwoorden aan de Europese norm EN973A. Ze voldoen bijvoorbeeld aan de kwaliteitseisen op het vlak van zuiverheid en de aanwezigheid van zware metalen. Bovendien zijn ze helemaal vrij van additieven en bevatten ze meer dan 99,8% natriumchloride, waardoor ze beter scoren dan wat de hoogste norm vraagt (> 99,4%).

Ze bevatten ook veel minder onoplosbaarheden (0,01%) dan de maximaal toegelaten hoeveelheid (0,05%). Het gehalte zware metalen bedraagt zelfs minder dan een tiende van wat de EN973A norm voorschrijft. Kortom: SOFT-SEL CRYSTALS zijn samengesteld uit zout van voedingskwaliteit met een zeer hoge zuiverheidsgraad.

 EN973 GRADE A*SOFT-SEL CRYSTALS®
NaCl≥ 99,4%99,8%
Antiklontermiddel [Fe(CN)6]-4<20ppmAfwezig
Onoplosbaarheden≤0,05%<0,01%
Vocht (droog zout)≤0,6%0,08%

*Europese norm voor zout bestemd voor de behandeling van water voor menselijke consumptie.

De zuiverheid van SOFT-SEL zoutkristallen weerspiegelt zich in de helderheid van de pekel.

2. Heldere pekel

De zuiverheid van SOFT-SEL zoutkristallen weerspiegelt zich eveneens in de helderheid van de pekel. In het laboratorium werden onder geconditioneerde omstandigheden eenzelfde hoeveelheid SOFT-SEL zoutkristallen en zouttabletten in water opgelost. Beide resulteerden in een klare, heldere pekel. En maar goed ook: een troebele, bruinachtige pekel wijst op minderwaardig zout dat u beter níét in een waterontharder gebruikt om een probleemloze werking en een lange levensduur van het toestel te garanderen.

Opgelet: schommelingen in de kwaliteit van het gebruikte water kunnen eveneens de kleur van de pekel beïnvloeden.

3. Kampioen in oplossnelheid

In toepassingen met grote waterdebieten of grote pieken in het waterverbruik is de oplossnelheid van zout van cruciaal belang. Hoe sneller zout oplost in water, hoe sneller het verzadigingspunt wordt bereikt (+/- 27%) en dus hoe sneller de waterontharder zijn werk kan doen. SOFT-SEL CRYSTALS bereiken hun verzadigingspunt al binnen de vijf minuten. Ter vergelijking: zouttabletten hebben hiervoor twintig minuten nodig. Tijdens de koude wintermaanden duurt het bovendien langer vooraleer zout oplost in water. Door hun grote oplossnelheid vangen zoutkristallen deze koude periodes dus beter op dan zouttabletten. Omdat zoutkristallen sneller oplossen dan zouttabletten betekent dat echter niet dat je hierdoor meer zout zal verbruiken. Eens zout zijn verzadigingspunt bereikt, stopt het gewoon met oplossen. De oplossnelheid van SOFT-SEL CRYSTALS zoutkristallen heeft dus geen enkele invloed op het verbruik.

4. Geen samenklontering in uw waterontharder

Die snelle verzadiging hebben de SOFT-SEL CRYSTALS te danken aan hun specifieke vorm. Zo zal water zich altijd een weg doorheen de kristallen kunnen banen, op welke manier ze ook gestapeld zijn. Bij minder kwalitatief zout bestaat het risico op brugvorming: het zout kan in de zoutbak gaan samenklonteren. Dit kan er voor zorgen dat de ontharder (tijdelijk) niet goed functioneert. Gezien CRYSTALS al van nature een harde korrelstructuur hebben, is de kans dat de korrels uiteenvallen en een zoutpap vormen onderin de zoutbak zeer klein.

“Kristalzout” dankt zijn naam aan zijn grove structuur en glazige uitzicht. SOFT-SEL CRYSTALS zien er qua structuur gelijkaardig uit als grof steenzout, maar de kwaliteit van deze producten is echter niet vergelijkbaar. SOFT-SEL CRYSTALS is geraffineerd zout van voedingskwaliteit, terwijl steenzout meestal niet behandeld is. Bij de keuze van een product is het dus van belang om de juiste specificaties op te vragen en de helderheid van de pekel te controleren.

5. Voordelig voor onze planeet

Last but not least: de ecologische voetafdruk van SOFT-SEL zoutkristallen ligt lager dan die van zouttabletten. Zouttabletten worden gemaakt van vacuümzout dat uit ondergrondse mijnen wordt gewonnen, een proces met veel stappen die telkens veel energie vergen. Kristallen bestaan echter uit zuiver zout dat door middel van natuurlijke indamping wordt vervaardigd.

Uiteraard kunnen zouttabletten gerust verder ingezet worden voor de ontharding van water. De analyses van ZOUTMAN tonen enkel aan dat SOFT-SEL CRYSTALS een evenwaardig alternatief zijn dat op technisch, economisch én ecologisch vlak zelfs beter scoort.

De zoutkristallen van ZOUTMAN zijn beschikbaar in zakken van 15 kg, 25 kg en big bags. Voor waterontharding via membraanelektrolyse raden we SOFT-SEL PLUSS zouttabletten aan.

Dit artikel is gepubliceerd in Onthardingszout