Een zoutarm dieet mag dan wel uw bloeddruk in lichte mate verlagen, het kan andere delen in uw lichaam onder druk zetten. Wat dan weer negatieve gezondheidsgevolgen kan hebben, zoals diabetes.

Objectieve kijk

Over weinig ingrediënten lopen de meningen zo uiteen als over zout. Terwijl we volgens de ene expert te veel zout eten, krijgen we volgens de andere  niet voldoende zout binnen. Toch lijkt er onder onderzoekers almaar meer eensgezindheid te ontstaan, en evolueren we richting een consensus. Die is enigszins verrassend: het is namelijk helemaal niet nodig om minder zout te eten dan we vandaag gewoon zijn. Want uiteindelijk kan het menselijk lichaam niet zonder zout.

De gulden middenweg

Het gerespecteerde European Heart Journal heeft onlangs een rapport gepubliceerd met onderzoeksbevindingen van de World Heart Federation en Europese instellingen gespecialiseerd in hartonderzoeken. Daarin staan twee belangrijke aandachtspunten:

  • Het risico op hartziekten zou stijgen bij een inname van meer dan 12,5 gram zout (1 gram natriumchloride = 0,4 gram natrium) per dag.
  • Maar er is tegelijkertijd ook weinig bewijs dat minder dan 5 gram zout per dag goed zou zijn voor gezondheid.

De onderzoekers raden daarom aan om bij uw dagelijkse zoutinname binnen de grenzen van  7,5 tot 12,5 gram zout te blijven.

Zout en gezondheid: integrale benadering nodig

Uiteraard is er nog meer onderzoek nodig om deze conclusies te bekrachtigen. En daarbij – daarover zijn onderzoekers het stilaan eens – is een integrale benadering een must. Terwijl er vroeger alleen gekeken werd naar het effect van zout op de bloeddruk, wordt nu eerder het effect op de volledige gezondheidstoestand onder de loep genomen. Want een zoutarm dieet mag dan wel uw bloeddruk in lichte mate verlagen, het kan andere delen in uw lichaam onder druk zetten. Wat dan weer negatieve gezondheidsgevolgen kan hebben, zoals diabetes.

Conclusie: zout is een essentieel onderdeel van een gezond leven. Alleen een kleinere risicogroep is echt gebaat bij een lagere zoutopname dan gemiddeld. Maar iedereen op een zoutarm dieet zetten zou meer kwaad dan goed doen. Een gevarieerd eetpatroon geldt voor alle voedingsmiddelen, en dus ook voor zout.

Bron: ‘Understanding the link between salt and health’ – Salt Institute (03/07/2017)

Dit artikel is gepubliceerd in Voedingszout