Het is belangrijk preventief te strooien, dus nog vóór het glad wordt. Op die manier kan men een permanente veiligheid van de weg garanderen én houdt men het zoutverbruik in de hand.

Preventief

Preventief strooien is strooien vóór de aangekondigde weersverslechteringen zich gaan voordoen. Op die manier kan een permanente veiligheid van de weg gegarandeerd worden.

Wanneer de temperatuurdalingen en de hoeveelheden neerslag beperkt blijven, kan preventief strooien als maatregel volstaan. In andere omstandigheden moet het preventief strooien als een voorbereidende fase gezien worden. Door gevoelige oppervlakken preventief te bestrooien, heeft de sneeuw minder kans om zich aan het wegdek vast te hechten. Op die manier kunnen, in een later stadium, sneeuwruimers sneeuw en ijs sneller en gemakkelijker verwijderen.
Hoeveelheid: 7-20 g/m²

Curatief

Curatief strooien betekent strooien vanaf het ogenblik dat het sneeuwen of ijzelen is aangevangen. Hier komt het erop aan zo snel mogelijk alle wegen terug berijdbaar te maken.
Hoeveelheid: 20-50 g/m²

Strooien na het ruimen van sneeuw

Dit betekent dat men alle resten van de sneeuw of ijzel zal verwijderen door middel van nastrooien én eigenlijk opnieuw preventief gaat strooien naar toekomstige neerslag toe.

Het is belangrijk preventief in plaats van curatief te strooien, dus nog vóór het glad wordt. Op die manier kan men een permanente veiligheid van de weg garanderen én houdt men het zoutverbruik in de hand: 1 kg preventief strooien, kan 5 kg curatief strooien besparen.

Dit artikel is gepubliceerd in Strooizout