Alles wat u moet weten over de kwaliteitsnormen voor zout voor waterbehandeling

Wanneer u zout nodig hebt waarbij het behandelde water bestemd is voor menselijke consumptie, kies dan een type dat aan de juiste normen en wetten voldoet.

EN, DIN en AFNOR

Wie op zoek gaat naar meer informatie over de regelgeving rond het gebruik van zout komt al gauw uit bij EN, DIN en AFNOR. Dat zijn de afkortingen van de instanties die deze normen uitbrengen: European Standard (EN), Deutsche Institut für Normung (DIN) en Association française de normalisation (AFNOR), respectievelijk de Europese, Duitse en Franse instanties.

Deze afkortingen worden telkens gecombineerd met een nummerreeks. Samen geven ze de volledige norm aan waaraan een product moet voldoen. Bij zout gaat dit voornamelijk over zuiverheid, kwaliteit, korrelverdeling, onoplosbaarheden en additieven.

Kwaliteitsnormen voor zout: wat onthouden?

Als u niet thuis bent in de zoutnormering, zijn deze combinatie van letters en cijfers behoorlijk nietszeggend. Toch schuilt er veel informatie achter:

 • EN 973 Type A: Deze EU-norm is de overkoepelende Europese norm en is gebaseerd op DIN en AFNOR. De norm is van toepassing op natriumchloride die bestemd is voor gebruik in waterontharders. Meer bepaald voor de regeneratie van ionenwisselaars, waarbij het behandelde water bestemd is voor menselijke consumptie of productie van voedingsmiddelen. Het beschrijft de kenmerken en geeft de vereisten en bijhorende testmethoden voor natriumchloride aan. Onthardingszout dat voldoet aan EN 973 Type A is zout van de hoogste zuiverheidsgraad. Type B heeft een minder hoge zuiverheid en is dus niet aangewezen om te gebruiken als onthardingszout.
   
 • DIN19604: Deze Duitse standaard beschrijft de technische kenmerken voor natriumchloride die gebruikt wordt in waterontharders voor de regeneratie van ionenwisselaars waarbij het behandelde water bestemd is voor menselijke consumptie en voor industrieel gebruik. De vorm kan granulair zijn (met een korrelgrootte afhankelijk van de toepassing) of in tablet. DIN19604 beschrijft de kenmerken en geeft de vereisten en bijhorende testmethoden.
   
 • AFNOR T90-612: Deze Franse norm beschrijft de kenmerken van natriumchloride die gebruikt wordt in waterontharders voor de vervaardiging van pekel voor de regeneratie van ionenuitwisselende harsen toegepast bij waterbehandeling. De vorm kan granulair zijn (met een korrelgrootte afhankelijk van de toepassing) of in tablet. AFNOR T90-612 beschrijft de kenmerken en geeft de vereisten en bijhorende testmethoden.
   
 • EN16370: Europese norm die van toepassing is op natriumchloride gebruikt voor in situ electrochlorering van water (ontsmetting). Het gaat in het bijzonder om water voor menselijke consumptie en electrochlorering waarbij membraancellen aan te pas komen. De norm beschrijft de kenmerken en geeft de vereisten en bijhorende testmethoden voor natriumchloride aan. Een aantal specifieke kenmerken: het zout mag geen additieven bevatten en het moet 99,9% NaCl bevatten.
   
 • EN16401: Europese norm die van toepassing is op natriumchloride gebruikt in electrochlorinatorsystemen en niet op mengsels met andere chemicaliën die worden gebruikt voor de behandeling van zwembadwater. Het beschrijft de kenmerken van natriumchloride gebruikt in electrochlorinatorsystemen en geeft de vereisten en bijhorende testmethoden voor natriumchloride aan. Een specifieke vereiste is dat het zout geen additieven mag bevatten. EN16401 Type A is de norm voor het zout van de hoogste zuiverheidsgraad. Type B heeft een minder hoge zuiverheid. 
   
 • BPR EU 528/2012: dit is de Europese biocidewetgeving. Die heeft betrekking op de handel in en het gebruik van biociden die worden gebruikt om mensen, dieren, materialen of voorwerpen te beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van de actieve stoffen in de biocide. Deze producten zijn in België ook erkend als precursor voor de in situ gegenereerde actieve stof chloor met elk hun kennisgevingsnummer. Zout dat gebruikt wordt in biocideprocessen (ontsmetting) wordt sinds kort ook beschouwd als een biocide en moet dus geregistreerd zijn.

Conclusie: wanneer u zout nodig hebt voor één van deze toepassingen, kies dan een type dat aan de normen en wetten voldoet. De betreffende normen staan telkens vermeld op de verpakking. Hieronder vindt u een overzicht van de Soft-Sel producten en de overeenkomende normen en wetten.

 

EN 973 Type A

DIN19604

AFNOR T90-612

EN16370

EN16401

BPR EU 528/2012

SOFT-SEL® PLUSS

SOFT-SEL® REGULAR

 

 

 

SOFT-SEL® CRYSTALS

 

 

SOFT-SEL® GRANULAR

 

 

 

 

 

POOLSEL