Landbouwzout

Landbouwgrond krijgt vaak te maken met bodemverarming. Door zout toe te voegen, verkrijgen de gewassen en weilanden opnieuw hun noodzakelijke zoutconcentratie en bovendien bevat zeezout mineralen en spoorelementen wat resulteert in gezondere gewassen. Middelgrof landbouwzout kan ook worden gebruikt als goedkoop bewaarmiddel voor het inkuilen van maïs en gras.