Onze opslagmogelijkheden waren beperkt, met als gevolg dat we niet altijd even snel op de vraag naar een bepaalde korrelgrootte konden inspelen. Met de silo’s behoren beide problemen nu tot het verleden.

Het klassiek keukenzout (vacüumzout) wordt uit ondergrondse zoutlagen gewonnen. Hierbij wordt water in de zoutlaag gepompt. De zoutoplossing die zich op die manier vormt, wordt naar het oppervlak gebracht, waarna een verhittingsproces er de fijne zoutkorrels uit kristalliseert. Commercieel Directeur van ZOUTMAN, Bert Lamote: “Op zich is dit al een energie-intensief proces. Maar de pekel ondergaat ook nog eens een chemische zuivering om ongewenste mineralen te verwijderen en een uiterst wit zout te bekomen. Dit komt omdat vacuümzout voornamelijk in de chemische industrie wordt toegepast. Dit alles, in combinatie met de bodemschade die de zoutontginning in de uitgeholde grondlagen veroorzaakt, zorgt ervoor dat klassiek keukenzout geen milieuvriendelijk product is. De ecologische voetafdruk van zeezout is vele malen kleiner. Dit zout wordt immers op een natuurlijke manier gewonnen door het indampen van zuiver zeewater in zoutbekkens. Door de combinatie van zon en wind wordt een zoutkorst gevormd die machinaal wordt geoogst. Zeezout wordt bovendien uit een haast onuitputtelijke en hernieuwbare bron gewonnen. Het verwerkingsproces tot keukenzout bestaat enkel uit spoelen, drogen en zeven. Stappen die heel wat minder energie vereisen dan de ontginning en verwerking van vacuümzout.”

Nog meer troeven

Aangezien duurzaamheid steeds meer in het vaandel wordt gedragen door zowel voedingsproducenten als consumenten, wordt in levensmiddelen alsmaar vaker zeezout gebruikt. Maar er is nog een andere reden waarom de sector zijn gading in dit ingrediënt zoekt. Bert Lamote: “Zeezout heeft van nature uit een waaier aan korrelgroottes. Deze laten toe om innovatieve producten te ontwikkelen, zoals snacks, brood, zuivel, kruidenmixen, ... Ook is de kristalstructuur van zeezout onregelmatiger, waardoor de korrels een ruwer oppervlak hebben. Dit resulteert in een andere en intensere smaaksensatie, met als gevolg dat er minder zout nodig is. Nog een andere troef is dat zeezout, in tegenstelling tot vacuümzout, nog een aantal mineralen en spoorelementen bevat, wat een subtielere, mildere, zachtere en genuanceerdere smaak oplevert. Tenslotte is zeezout zonder additieven beschikbaar, waardoor het onder meer in biovoeding past. Kortom: zeezout heeft tal van troeven die de voedingsindustrie op marketing- en productontwikkelingsvlak kan uitspelen.”

Nog een hogere kwaliteit

Steeds meer voedingsproducenten erkennen de troeven van zeezout en schakelen op dit ingrediënt over. “Het is een logische en gemakkelijke stap,” vertelt Bert Lamote. “Want qua product en inzetbaarheid is vacuümzout één op één door hoogkwalitatief zeezout vervangbaar.” Om op de toenemende vraag vanuit de voedingsindustrie in te spelen, besliste ZOUTMAN onlangs om zijn productiesite in Roeselare (die zich voornamelijk op voedings- en onthardingszout toelegt) uit te breiden. De firma investeert in een totaal nieuwe breek- en zeefinstallatie. Om tot een nog hogere kwaliteit te komen, wordt een extra stap in het productieproces voorzien, namelijk controle met een ‘Optical Cleaning’ installatie. “Zeezout bevat iets meer natuurlijke onzuiverheden (zoals zandkorreltjes of stukjes schelp) dan vacuümzout, gewoonweg omdat het uit zeewater gewonnen wordt,” vertelt Bert Lamote. “Voor sommige toepassingen is dit een iets minder positief kenmerk, maar met de huidige technieken kan nu echter een heel hoge zuiverheidsgraad worden bekomen. Vandaar dat we nu met een ‘Optical Cleaning’ werken die het zout ‘scant’ en pneumatisch onzuiverheden verwijdert. Het resultaat is dat we dus een zout kunnen aanbieden dat qua zuiverheid evenwaardig is aan vacuümzout, met alle voordelen van zeezout.”

Qua product en inzetbaarheid is vacuümzout één op één door hoogkwalitatief zeezout vervangbaar.
Bert Lamote - COO bij ZOUTMAN

Flexibelere en snellere leveringen

Daarnaast wil ZOUTMAN ook een nog flexibelere en snellere levering van verschillende korrelgroottes garanderen. Vandaar dat ze investeerde in zestien silo’s van SPIROMATIC. Bert Lamote: “Telkens we een batch zeezout verwerken, verkrijgen we variërende hoeveelheden van verschillende korrelgroottes. Vroeger werden die tijdelijk gestockeerd en vervolgens verpakt. Maar dit was niet de meest efficiënte manier van werken. De hoeveelheden waren immers vaak onvoldoende om de volledige capaciteit van onze verpakkingsmachines te benutten. Tevens waren onze opslagmogelijkheden beperkt, met als gevolg dat we niet altijd even snel op de vraag naar een bepaalde korrelgrootte konden inspelen. Met de silo’s behoren beide problemen nu tot het verleden. Dankzij al deze vernieuwingen kunnen we efficiënter produceren, onze prijzen competitief houden, een nog hogere kwaliteit bieden en sneller/flexibeler leveren. Het is dus een project waarvan zowel wijzelf als onze klanten beter worden!”