Zwembadzout dat voldoet aan de biocidenverordening is uitvoerig getest op veiligheid en kan dus met een gerust hart gebruikt worden.

1. Voorkom schade aan het zwembad

De Europese norm EN 16401 bepaalt de samenstelling, de zuiverheid en het vochtgehalte waaraan zwembadzout moet beantwoorden. Dit is specifiek gericht op de behandeling van zwembadwater met een elektrochlorinator.

  • Het zout moet een zuiverheid van minstens 99,4% NaCl (natriumchloride) hebben.
  • De norm definieert maximumwaarden voor metalen zoals koper, ijzer en magnesium.
  • Het zout mag geen additieven zoals antiklontermiddel (E535 of E536) of jodium bevatten.

Het niet naleven van deze norm veroorzaakt mogelijks schade aan de cellen van de elektrochlorinator of leidt tot vlekken op de liner en ander materiaal van het zwembad.

Afspelen:

2. Is het zwembadzout getest op veiligheid?

Het gebruik van biociden is in Europa strikt gereglementeerd. Biociden worden ingezet bij de bestrijding van organismen. Denk hierbij aan insectenbestrijders, algiciden, muizengif, ontsmettingsmiddelen, schimmeldodende producten…

Zwembadzout (natriumchloride) is in feite geen biocide, maar een grondstof voor chloor. Dergelijke ‘precursoren’ vallen sinds 2014 ook onder de biociderichtlijn BPR 528/2012. Voor een hoge bescherming van mens en milieu, verbiedt deze regelgeving het gebruik van biociden en precursoren die de volgende stoffen bevatten:

  • kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen
  • hormoonontregelende stoffen
  • persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen (PBT-stoffen)
  • zeer persistente en zeer bioaccumulerende stoffen

Zwembadzout dat voldoet aan de biocidenverordening is uitvoerig getest op veiligheid en kan dus met een gerust hart gebruikt worden. Het gebruik van niet-geregistreerd zwembadzout is verboden.

Belgische wetgeving

In België is er een strenge nationale wetgeving van kracht die bepaalt dat u enkel zwembadzout mag gebruiken dat goedgekeurd is door de Belgische overheid. De producent moet de verpakking voorzien van het nodige notificatienummer. Zo kan elke eigenaar van een privé-zwembad gemakkelijk controleren of het zwembadzout met een gerust hart kan gebruikt worden.

Wat betreft openbare zwembaden wordt er in België sporadisch nog niet-gereglementeerd vacuümzout gebruikt voor de behandeling van het zwembadwater. We raden de uitbaters aan om bij hun leverancier te controleren of het zwembadzout voldoet aan de Belgische wetgeving.

3. Ga voor kwaliteit

POOLSEL® zwembadzout van ZOUTMAN is steeds zuiver zeezout zonder additieven, zoals antiklontermiddel. Dit zout is EN16401 type A en BPR 528/2012 gecertificeerd, en is erkend door FOD Volksgezondheid met het NOTIF nummer op de verpakking als bewijs. Wist u trouwens dat POOLSEL® de nummer 1 is in de Benelux en Duitsland als referentie voor zwembadzout? POOLSEL® zit in een stevige kwaliteitsfolie en is beschikbaar in ergonomische zakken van 15 kilogram met een handvat, in zakken van 25 kilogram en in big bags.

Dit artikel is gepubliceerd in Zwembadzout