Bovenop grassap moet er nog extra zout toegevoegd worden om het sap genoeg op concentratie te brengen.

Het verwerkingsproces van grassap tot een werkbaar strooimiddel gaat echter gepaard met een hoog energieverbruik en een zware logistieke kost. Het grassap, dat slechts een miniscule zoutconcentratie heeft, moet namelijk eerst vanuit alle hoeken van het land naar een verwerkingsfabriek getransporteerd worden. Daarbovenop moet er nog extra zout toegevoegd worden om het sap genoeg op concentratie te brengen.

Daarom kiest ZOUTMAN, nu en in de nabije toekomst, voor zeezout als het meest ecologische, economische en best presterende middel voor gladheidsbestrijding.

Dit artikel is gepubliceerd in Strooizout