Binnenvaart

Een uitgebreid netwerk van binnenwateren, waarvan ook de Ringvaart rond Gent deel uitmaakt, verbindt ZOUTMAN via rivieren en kanalen met Noord-Frankrijk (Parijs via de Seine-Noordverbinding) en met het Europese binnenvaartnet van de Rijn-Main-Donau waterwegen (Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,...).

Scheepvaart

Een goede samenwerking met rederijen zorgt voor vlotte en snelle verbindingen met Groot-Brittannië, Scandinavië, de Baltische staten, Rusland en het gebied rond de Middellandse Zee. Ideaal voor bulkscheepvaart (short sea shipping) en containerverschepingen.

Snelwegen

De R4 ringweg rond het havengebied vormt de verbinding met de kruising van de drie belangrijkste Europese snelwegen E40, E17 en E34.

Spoor

Het centraal gelegen rangeerstation Gent-Zeehaven is de draaischijf voor het spoortransport tussen ZOUTMAN en alle bestemmingen in Europa en verder. De kade van ZOUTMAN is met sporen uitgerust.