Zoutman Saltipedia

  Welke rol mag de prijs spelen in een aanbesteding strooizout?


  De rol van prijs in aanbestedingen strooizout

  Als openbare instelling moet je je budget bewaken. Het is dan ook normaal dat je bij het uitschrijven van een overheidsopdracht verschillende offertes opvraagt. Ook als je strooizout moet inkopen. En hoewel prijs uiteraard een belangrijke factor is, is het gevaarlijk om de opdracht zomaar aan de goedkoopste partij te gunnen. We geven je enkele goede redenen waarom het interessant is om ook andere gunningscriteria in de mix te brengen.

  Strooizout vormt slechts een beperkt aandeel van de totale winterkost

  Het prijsverschil tussen de verschillende strooizoutleveranciers is in de meeste gevallen marginaal te noemen. Het gaat hoogstens om een paar euro per ton. Enkel op basis van dat aspect je leverancier kiezen is mogelijk, maar niet verstandig. Wie kiest voor strooizout van de laagste prijs moet inboeten op de kwaliteit van het zout of op de servicevoorwaarden, zoals de garantie dat je tijdig beleverd wordt in de winter. Het is namelijk niet ongewoon dat een strooizoutleverancier zelf zonder strooizout valt. Het goedkoopste strooizout aanbieden mét de beste voorwaarden is voor geen enkele leverancier haalbaar.

  Bovendien maakt strooizout slechts een beperkt aandeel uit van de totale winterkost. Denk maar aan de personeelskost van de gemeentediensten, investeringen in materieel, of de herstellingskosten na vorstschade. Wanneer je dus als gemeente strooizout inslaat aan enkele euro’s meer per ton, blijft de meerkost beperkt tot hoogstens enkele honderden euro’s op het eindtotaal. Als je daarvoor betere servicevoorwaarden en kwaliteit kan krijgen, dan neem je daar liever toch geen risico’s voor?

  “Het goedkoopste strooizout aanbieden mét de beste voorwaarden is voor geen enkele zoutleverancier haalbaar.”

  De winterkost loopt snel op

  De prijsverschillen op de strooizoutvoorraad bij verschillende leveranciers zijn dus verwaarloosbaar. In tegenstelling is de economische en lichamelijke schade bij een onvoldoende bestrijding van gladde wegen dat niet. Laten we even terugkeren naar de winter van 2017. Toen legde een hevige sneeuwval op 11 december het Belgische verkeer lam.

  De Vlaamse Werkgeversorganisatie Voka berekende nadien hoeveel die zogenaamde sneeuwfile het land kostte. Het verdict: 11 miljoen euro. Enkel door alle auto’s die in de file staan. In werkelijkheid ligt de kost nog hoger, want de productie lag in verschillende bedrijven urenlang stil door laattijdige leveringen van onderdelen, onder andere bij Volvo in Gent.

  Ook op lokaal niveau loopt de schade al snel op in de duizenden euro’s: denk maar aan auto-ongevallen of valpartijen, met mogelijke schadeclaims ten aanzien van de gemeente als gevolg. Met die kennis in gedachten valt de meerprijs van enkele honderden euro’s voor strooizout in het niets. Bovendien: veilige burgers, zijn blije burgers.

  wiellader-voor-strooizout-ZOUTMAN

  Andere belangrijke gunningscriteria

  Net om de bovenstaande redenen zijn er, naast prijs, nog andere belangrijkere gunningscriteria. Door die voor 50% te laten meetellen in het gunningsproces, vermijd je praktische problemen met het strooizout en de bijhorende mobiliteitsproblemen bij winterprikken. Breng deze zaken mee in rekening bij het uitschrijven van overheidsopdracht:

  • Wat is de kwaliteit van het strooizout? Heeft het de ideale korrelgrootte voor een snelle, maar langdurige werking? Is het gedroogd en goed strooibaar? De leverancier moet in staat zijn om al deze vragen te beantwoorden aan de hand van gedetailleerde technische fiches. Algemeen geldt: hoe hoger de kwaliteit, hoe beter de werking van het strooizout en dus hoe minder kans op winterproblemen.
  • Geeft de leverancier een voorraadgarantie (strooizoutgarantie)? Kan hij met andere woorden garanderen dat hij na een aantal winterprikken nog steeds over strooizout beschikt?
  • Nabijheid: Waar is de leverancier gevestigd?
  • Kan de leverancier ook in de winterperiode snel en tijdig leveren?
  • Heeft de leverancier een duurzaam ondernemingsbeleid? Vraag hiervoor bijvoorbeeld naar een ISO14001-certificaat.

  Koop in de zomer of vertrouw op de strooizoutgarantie

  Wil je het goedkoopste strooizout? Dan koop je best al in de zomer aan, wanneer de vraag nog erg beperkt is. Zo geniet je van lage voorseizoenstarieven. Het is natuurlijk moeilijk te voorspellen hoe streng of zacht de winter wordt. Hoeveel strooizout bestel je dan als gemeente, stad of agentschap? Je wil gigantische overschotten vermijden, maar tegelijk wil je geen zout tekort komen om te strooien. Met de strooizoutgarantie biedt ZOUTMAN een oplossing.

  Hoe het werkt? Je reserveert een grote hoeveelheid strooizout, ruim voldoende om de strengste winter door te komen. ZOUTMAN houdt die in voorraad. Doorheen de winter koop je slechts de hoeveelheid strooizout die je nodig hebt. Naast de eigenlijke tonnen die je afneemt, betaal je enkel een kleine reservatiekost. Je hoeft geen grote hoeveelheden zout zelf op te slaan en je bent zeker van voldoende strooizout ter beschikking, op elk moment.

  Contacteer ZOUTMAN voor je persoonlijke strooizoutvoorraad.